E-mail: grey-elektron@mail.ru

ICQ: 588472103

Tel: 8(920)422-21-02

ChipFind - поисковая система по электронным компонентамЯндекс цитированияRambler's Top100

НАЗВАНИЕ ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО
04УН040 92г. рос. 93,00р. 3
1002ХЛ1 04г. Ni уп. 530,00р. 3
100ИВ165 90г. Au уп. 77,50р. 8
100ИЕ136 88г. Au рос. 77,50р. 1
100ИЕ136 92г. Au рос. 77,50р. 5
100ИЕ137 77,50р. 1
100ИЕ137 90г. Au рос. 77,50р. 5
100ИЕ137 92г. Au рос. 0,00р. 11
100ИР141 90г. Au рос. 30,00р. 5
100ЛЕ211 89г. Au рос. 37,50р. 14
100ЛК117 89г. Au рос. 27,00р. 2
100ЛК117 90г. Au рос. 27,00р. 6
100ЛК121 90г. Au рос. 27,00р. 22
100ЛЛ110 90г. Au рос. 50,35р. 5
100ЛМ102 92г. Au рос. 52,50р. 7
100ЛМ109 81г. Au рос. 0,00р. 6
100ЛМ109 90г. Au рос. 19,00р. 3
100ЛМ109 91г. Au рос. 19,00р. 13
100ЛП107 81г. Au рос. 0,00р. 10
100ЛП107 89г. Au рос. 24,00р. 5
100ЛП107 91г. Au рос. 24,00р. 5
100ЛП116 89г. Au рос. 70,85р. 3
100ЛП116 91г. Au рос. 70,85р. 5
100ЛП216 91г. Au рос. 40,50р. 33
100ПУ124 82г. Au рос. 0,00р. 4
100ПУ124 92г. Au рос. 56,25р. 7
100ПУ125 90г. Au рос. 45,00р. 10
100ПУ125 92г. Au рос. 45,00р. 4
100ТВ135 91г. Au рос. 37,50р. 9
100ТМ130 81г. Au рос. 135,00р. 7
100ТМ130 82г. Au рос. 135,00р. 1
100ТМ130 90г. Au рос. 151,90р. 3
100ТМ133 90г. Au пу. 30,00р. 15
101КТ1А 97г. Au рос. 58,80р. 1
101КТ1Б 91г. Au карт. 58,80р. 25
101КТ1В 90г. Au уп. 58,80р. 16
106ИР2 90г. Au целоф. 45,00р. 7
106ЛА3 91г. Au фольга 208,35р. 15
106ЛА4А 91г. Au рос. 60,00р. 3
106ЛА4А 91г. Au целоф. 60,00р. 19
106ЛА6А 83г. Au рос. 51,97р. 1
106ЛА6А 94г. Ni рос. 57,75р. 7
106ЛА8 ОС 92г. Au рос. 180,00р. 1
106ЛБ1 93г. Ni рос. 46,90р. 6
106ЛБ1 94г. Ni рос. 46,90р. 82
106ЛБ1 95г. Ni рос. 46,90р. 31
106ЛБ1 формов. 94г. Ni рос. 46,90р. 100
106ЛБ1А 89г. Au рос. 57,60р. 11
106ЛБ1А 93г. Ni рос. 57,60р. 34
106ЛБ1А ОС 84г. Au рос. 0,00р. 38
106ЛБ2 ОС 76г. Au рос. 37,50р. 3
106ЛБ2А 92г. Au целоф. 37,50р. 9
106ЛБ2А 94г. Ni рос. 37,50р. 9
106ЛБ2А ОС 93г. Ni рос. 40,00р. 1
106ЛБ5 94г. Ni рос. 51,15р. 1
106ЛД6 82г. Au рос. 0,00р. 20
106ЛД6 83г. Au рос. 0,00р. 20
106ЛР1 95г. Ni рос. 77,50р. 1
106ЛР2 ОС 76г. Au рос. 17,50р. 2
106ЛР2 ОС 93г. Au уп. 19,00р. 26
106ТР1 93г. Ni рос. 29,20р. 12
106ТР1 94г. Ni рос. 29,20р. 6
106ТР1 95г. Ni рос. 29,20р. 1
106ТР1А ОС 93г. Ni рос. 35,00р. 19
106ТР2 92г. Au рос. форм. лужён. 45,00р. 409
106ТР2 94г. Ni рос. 45,00р. 4
106ТР2 95г. Ni рос. 45,00р. 7
109ЛИ1 90г. Au уп. 42,50р. 8
1102АП2 99г. Au рос. 38,75р. 6
1107ПВ2А 89г. Au рос. 187,50р. 3
1107ПВ2А 90г. Au рос. 187,50р. 10
1108ПА1А 94г. Au рос. 202,00р. 3
1108ПА1Б 90г. Au рос. 185,00р. 3
1111ФН1 86г. Au рос. 45,00р. 8
1113ПВ1Б 96г. Au рос. 375,00р. 81
1121СА1 92г. Au рос. 298,00р. 4
1127КН4 92г. Au в пласт. 250,00р. 4
113ЛЕ1Б 94г. Au рос. 70,52р. 20
114ИЛ1Б 92г. уп. 18,00р. 10
114ИР1Б 81г. рос. 25,00р. 10
114ИР1Б 91г. уп. 30,00р. 16
114ЛД1Б 88г. рос. 17,64р. 8
114ЛД1Б 89г. рос. 17,64р. 2
114ЛД2Б 88г. уп. 12,00р. 10
114ЛЕ1А 85г. рос. 18,00р. 10
114ЛЕ1Б 84г. рос. 16,50р. 10
114ЛЛ1Б 91г. уп. 21,00р. 10
114ЛЛ2Б 91г. рос. 6,00р. 1
114ЛЛ2Б 92г. рос. 6,00р. 13
114ЛП1Б 83г. рос. 15,00р. 10
114ЛП3А 82г. рос. 30,00р. 4
114ЛП3А 83г. рос. 30,00р. 6
114ТР1Б 92г. уп. 21,00р. 10
119УН2 30,00р. 2
119УН2 83г. Au рос. 30,00р. 3
120ПР1 92г. Au фольга 52,50р. 9
122УД1Б 92г. Au рос. 0,00р. 3
122УД1В 90г. Au рос. 82,50р. 7
122УН1В 90г. Au рос. 82,50р. 19
122УН1Г 91г. Au рос. 100,00р. 4
123УН1А 90г. Au рос. 75,00р. 7
124КТ1А 86г. Au рос. 40,46р. 5
124КТ1А 87г. Au рос. 40,46р. 26
124КТ1А 90г. Au рос. 40,46р. 16
124КТ1А 99г. Au рос. 40,46р. 4
124КТ1Б 85г. Au карт. 32,00р. 50
124КТ1Б 86г. Au рос. 32,00р. 10
124КТ1Б 87г. Au рос. 32,00р. 18
129НТ1А-1 бг. целоф. 37,50р. 19
130ЛА1 90г. Au рос. 15,00р. 8
130ЛА1 90г. Au уп. 15,00р. 10
130ЛА2 89г. Au рос. 20,00р. 5
130ЛА2 90г. Au рос. 22,50р. 12
130ЛА3 91г. Au уп. 37,20р. 11
130ЛА4 02г. Au рос. 38,75р. 13
130ЛА4 83г. Au рос. 15,00р. 1
130ЛА4 84г. Au рос. 16,00р. 4
130ЛА4 85г. Au рос. 17,50р. 2
130ЛА4 90г. Au рос. 22,50р. 1
130ЛН1 91г. Au уп. 15,00р. 1
130ЛР1 91г. Au рос. 38,75р. 19
130ЛР1 97г. Au рос. 38,75р. 49
130ТВ1 90г. Au рос. 13,80р. 18
130ТВ1 91г. Au рос. 13,80р. 12
130ТМ2 ОСМ 90г. Au рос. 0,00р. 3
132РУ3Б 90г. Au рос. 67,50р. 5
132РУ4А 90г. Au уп. 37,50р. 20
132РУ6 89г. Au рос. 38,75р. 21
132РУ6 90г. Au рос. 38,75р. 13
132РУ6 91г. Au уп. 38,75р. 50
132РУ6 92г. Au рос. 38,75р. 85
133АГ1 87г. Au рос. 10,50р. 2
133АГ1 89г. Au рос. 10,50р. 29
133АГ1 92г. Au рос. 0,00р. 10
133АГ3 90г. Au рос. 30,00р. 5
133АГ3 99г. Au рос. 0,00р. 15
133ИД10 88г. Au рос. 45,00р. 1
133ИД10 89г. Au рос. 45,00р. 6
133ИД3 89г. Au рос. 49,60р. 15
133ИД3 89г. Au уп. 49,60р. 25
133ИД3 90г. Au рос. 49,60р. 15
133ИД3 92г. Au рос. 49,60р. 5
133ИД4 89г. Au рос. 16,00р. 15
133ИД4 90г. Au рос. 18,00р. 13
133ИЕ5 06г. Ni рос. 62,00р. 19
133ИЕ5 ОС 92г. Au рос. 18,00р. 3
133ИЕ6 88г. Au рос. 27,00р. 7
133ИЕ6 89г. Au рос. 27,00р. 2
133ИЕ6 90г. Au рос. 27,00р. 1
133ИЕ7 91г. Au рос. 15,00р. 23
133ИМ3 90г. Au рос. 59,85р. 14
133ИМ3 99г. Ni уп. 59,85р. 10
133ИР1 06г. Ni рос. 97,70р. 5
133ИР1 86г. Au рос. 18,60р. 1
133ИР1 87г. Au рос. 18,60р. 2
133ИР1 90г. Au рос. 20,15р. 14
133ИР1 бг. Ni уп. 0,00р. 10
133ИР13 08г. Au рос. 0,00р. 2
133ИР13 89г. Au рос. 25,00р. 1
133ИР13 90г. Au уп. 27,00р. 13
133ИР13 91г. Au уп. 27,00р. 58
133ИР17 93г. Au уп. 90,00р. 4
133КП1 89г. Au уп. 27,00р. 2
133КП5 00г. Ni рос. 25,00р. 6
133КП5 88г. Ni рос. 22,50р. 5
133КП7 90г. Au рос. 17,40р. 2
133КП7 91г. Au рос. 17,40р. 53
133ЛА1 87г. Au рос. 18,80р. 1
133ЛА1 88г. Au рос. 18,80р. 1
133ЛА1 90г. Au уп. 18,80р. 40
133ЛА1 ОС 90г. Au рос. 18,80р. 1
133ЛА12 91г. Au рос. 12,00р. 8
133ЛА15 86г. Au целоф. 22,50р. 2
133ЛА2 06г. Au рос. 0,00р. 3
133ЛА2 78г. Au рос. 12,40р. 1
133ЛА2 86г. Au рос. 13,95р. 81
133ЛА2 92г. Au рос. 13,95р. 2
133ЛА2 93г. Au целоф. 13,95р. 4
133ЛА2 ОС 81г. Au рос. 13,95р. 4
133ЛА3 03г. Au рос. 93,00р. 1
133ЛА3 ОС 90г. Au рос. 93,00р. 8
133ЛА4 06г. Au рос. 0,00р. 3
133ЛА4 78г. Au рос. 0,00р. 1
133ЛА4 91г. Au рос. 10,85р. 10
133ЛА6 93г. Au рос. 18,60р. 1
133ЛА6 ОС 81г. Au рос. 18,60р. 5
133ЛА7 02г. Au рос. 26,35р. 25
133ЛА7 05г. Au рос. 0,00р. 9
133ЛА7 79г. Au рос. 0,00р. 2
133ЛА7 90г. Au рос. 26,35р. 7
133ЛА7 91г. Au целоф. 26,35р. 24
133ЛА7 ОС 81г. Au рос. 0,00р. 6
133ЛА8 91г. Au рос. 21,60р. 8
133ЛА8 91г. Au уп. 21,60р. 3
133ЛД1 79г. Au рос. 0,00р. 8
133ЛД1 90г. Au рос. 10,50р. 1
133ЛЕ1 90г. Au рос. 15,00р. 8
133ЛЕ1 91г. Au рос. 15,00р. 10
133ЛЕ1 94г. Au рос. 15,00р. 1
133ЛЕ5 83г. Au рос. 16,25р. 2
133ЛЕ5 93г. Au рос. 18,60р. 14
133ЛЕ6 91г. Au рос. 18,60р. 4
133ЛИ1 91г. Au рос. 74,87р. 26
133ЛИ3А 08г. Ni рос. 0,00р. 2
133ЛИ5 90г. Au рос. 27,00р. 2
133ЛИ5 91г. Au рос. 27,00р. 2
133ЛН1 86г. Au рос. 0,00р. 1
133ЛН1 90г. Au рос. 23,25р. 4
133ЛН1 91г. Au рос. 0,00р. 3
133ЛН2 90г. Au рос. 12,75р. 3
133ЛН2 91г. Au рос. 12,75р. 3
133ЛП5 87г. Ni рос. 5,85р. 65
133ЛП7 90г. Au рос. 9,00р. 10
133ЛП9 82г. Au рос. 0,00р. 3
133ЛР1 07г. Au рос. 0,00р. 6
133ЛР1 88г. Au рос. 10,50р. 1
133ЛР3 90г. Au рос. 21,70р. 11
133ЛР3 91г. Au рос. 21,70р. 35
133ЛР4 78г. Au рос. 8,00р. 5
133ЛР4 79г. Au рос. 8,00р. 14
133ЛР4 84г. Au рос. 11,20р. 1
133ЛР4 92г. Au уп. 15,00р. 10
133ТВ1 03г. Au рос. 19,50р. 2
133ТВ1 87г. Au рос. 12,00р. 2
133ТВ1 89г. Au рос. 12,00р. 1
133ТЛ1 90г. Au рос. 15,00р. 19
133ТМ2 90г. Au рос. 65,10р. 16
133ТМ5 90г. Au рос. 17,05р. 13
133ТМ7 91г. Au рос. 0,00р. 12
133ТМ7 92г. Au рос. 23,20р. 3
134ИД3 88г. Au рос. 111,50р. 3
134ИД6 91г. Au рос. 72,00р. 2
134ИЕ2 90г. Au рос. 178,25р. 2
134ИЕ2 96г. Ni рос. 178,25р. 2
134ИЕ5 91г. Au целоф. 35,65р. 4
134ИЕ5 92г. Au рос. 35,65р. 5
134ИП2 89г. Au рос. 43,40р. 5
134ИР1 95г. Au рос. 54,50р. 29
134ИР1А 90г. Au рос. 54,50р. 15
134ИР1А 94г. Ni рос. 54,50р. 5
134ИР1А 99г. Ni рос. 54,50р. 23
134ИР2 94г. Ni рос. 31,00р. 3
134ИР8 02г. Au рос. 150,00р. 1
134ИР8 02г. Au целоф. 150,00р. 5
134ИР8 91г. Au рос. 150,00р. 1
134ИР8 92г. Au целоф. 150,00р. 8
134ИР8 94г. NI рос. 150,00р. 2
134КП10 96г. Ni фольга 45,00р. 5
134КП9 90г. Au рос. 37,50р. 14
134КП9 95г. Ni рос. 37,50р. 18
134ЛА2А 96г. Ni рос. 60,00р. 2
134ЛА2А 97г. Ni рос. 60,00р. 3
134ЛА2А ОС 90г. Au фольга 65,00р. 5
134ЛА2Б 91г. Au целоф. 41,70р. 7
134ЛА2Б 92г. Au рос. 41,70р. 3
134ЛА2Б 92г. Au целоф. 41,70р. 8
134ЛА2Б 94г. Ni целоф. 41,70р. 1
134ЛА2Б ОС 90г. Au рос. 45,00р. 6
134ЛА2Б ОС 91г. Au рос. 45,00р. 5
134ЛА8А 92г. Au рос. 99,00р. 3
134ЛА8А 92г. Au целоф. 99,00р. 5
134ЛА8А 94г. Ni фольга 99,00р. 9
134ЛА8А 94г. Ni целоф. 99,00р. 20
134ЛА8А ОС 90г. Au рос. 108,90р. 1
134ЛА8А ОС 91г. Au рос. 108,90р. 6
134ЛА8А ОС 92г. Au рос. 108,90р. 4
134ЛА8Б 92г. Au рос. 80,00р. 1
134ЛА8Б 93г. Ni рос. 80,00р. 17
134ЛБ1Б 150,00р. 4
134ЛБ2Б 100,00р. 3
134ЛР1А 88г. Au рос. 54,00р. 6
134ЛР1А 93г. Ni рос. 65,10р. 1
134ЛР1А ОС 91г. Au уп. 73,00р. 30
134ЛР1Б 97г. Ni уп. 50,00р. 28
134РМ1 82г. Au целоф. ромб закр. 12,00р. 18
134РМ1 ОС 89г. Au целоф. 36,00р. 2
134РУ6А 300,00р. 2
134ТВ1 87г. Au целоф. 40,00р. 112
134ТВ1 88г. Au рос. 40,00р. 1
134ТВ1 88г. Au целоф. 40,00р. 4
134ТВ1 89г. Au целоф. 46,50р. 43
134ТВ1 90г. Au рос. 46,50р. 2
134ТВ1 92г. Au рос. 46,50р. 3
134ТВ1 94г. Ni рос. 46,50р. 1
134ТВ14 88г. Au рос. 0,00р. 1
134ТВ14 89г. Au рос. 131,75р. 7
134ТВ14 90г. Au рос. 131,75р. 1
134ТМ2А 94г. Ni рос. 45,00р. 1
134ТМ2Б 95г. Ni рос. 50,84р. 8
134ХЛ3 90г. Au рос. 54,00р. 1
136ЛА1 89г. Au рос. 30,00р. 2
136ЛА1 90г. Au рос. 30,00р. 1
136ЛА1 92г. Au рос. 30,00р. 10
136ЛА2 90г. Au рос. 30,00р. 18
136ЛА3 ОС 90г. Au целоф. 155,00р. 2
136ЛА4 89г. Au рос. 62,00р. 5
136ЛА4 90г. Au рос. 62,00р. 11
136ЛН1 90г. Au рос. 100,75р. 5
136ЛР1 90г. Au рос. 18,00р. 18
136ЛР3 90г. Au рос. 18,00р. 13
136ТВ1 90г. Au рос. 29,50р. 19
136ТМ2 91г. Au рос. 111,60р. 1
138ЛЕ1 89г. уп. 9,50р. 8
1401УД2А 92г. Au рос. 450,00р. 1
1407УД1А 93г. Ni рос. 0,00р. 2
1408УД1 89г. Au рос. 90,00р. 8
1408УД1 90г. Au рос. 90,00р. 22
140МА1А 87г. Au рос. 34,80р. 1
140МА1А 88г. Au рос. 34,80р. 2
140МА1А 89г. Au рос. 38,15р. 2
140МА1А 92г. Au уп. 38,15р. 35
140МА1А 94г. Ni уп. 38,15р. 5
140МА1Б 75г. Au рос. 20,00р. 1
140МА1Б 90г. Au рос. 38,15р. 4
140УД101А 02г. Ni уп. 27,90р. 5
140УД101А 93г. Ni уп. 27,90р. 6
140УД101Б 96г. Ni рос. 0,00р. 30
140УД11 88г. Au рос. 150,00р. 2
140УД11 90г. Au рос. 150,00р. 1
140УД1201 02г. Ni рос. 25,50р. 3
140УД1201 94г. Ni рос. 25,50р. 98
140УД13 91г. Au рос. 30,00р. 1
140УД14 85г. Au рос. 25,00р. 2
140УД14 90г. Au рос. 33,00р. 12
140УД14 91г. Au рос. 33,00р. 10
140УД1401 03г. Ni рос. 22,50р. 12
140УД1401 94г. Ni уп. 22,50р. 10
140УД1701А 04г. Ni рос. 57,00р. 5
140УД1701Б 94г. Ni рос. 0,00р. 10
140УД17А 91г. Au рос. 93,00р. 3
140УД17Б 90г. Au рос. 57,00р. 10
140УД17Б 91г. Au рос. 57,00р. 1
140УД1Б ОС 90г. Au рос. 45,00р. 3
140УД2 90г. Au рос. 54,50р. 3
140УД20А 93г. Ni рос. 124,00р. 1
140УД20Б 90г. Au рос. 84,00р. 2
140УД24 98г. Ni рос. 165,00р. 5
140УД25А 90г. Au рос. 87,00р. 9
140УД25Б 94г. Ni рос. 82,50р. 11
140УД25В 91г. Au рос. 87,00р. 3
140УД26Б 92г. Au рос. 70,00р. 29
140УД26В 60,00р. 1
140УД501А 24,00р. 61
140УД501Б 94г. NI рос. 24,00р. 5
140УД5А 06г. Au рос. 0,00р. 9
140УД5А 90г. Au карт. 35,50р. 7
140УД5А 90г. Au рос. 35,50р. 11
140УД5Б 81г. Au рос. 35,50р. 2
140УД5Б 88г. Au рос. 35,50р. 15
140УД5Б 89г. Au рос. 35,50р. 11
140УД601А 95г. Ni рос. 27,90р. 1
140УД6А 02г. Ni уп. 54,25р. 31
140УД6А 06г. Au рос. 0,00р. 1
140УД6А 90г. Au рос. 54,25р. 10
140УД6А 91г. Au рос. 54,25р. 6
140УД6А 94г. Ni уп. 54,25р. 40
140УД6Б 88г. Au рос. 0,00р. 5
140УД6Б 95г. Ni рос. 0,00р. 1
140УД701 93г. Ni уп. 22,50р. 11
140УД701 ОСМ 90г. Au рос. 0,00р. 16
140УД8А 90г. Au рос. 0,00р. 1
140УД8Б 86г. Au рос. 45,00р. 1
140УД8Б 90г. Au рос. 60,00р. 2
140УД8Б 91г. Au рос. 60,00р. 11
140УД8Б 92г. Au рос. 60,00р. 5
140УД9 92г. Au рос. 112,50р. 2
1422УД1 89г. Au рос. 310,00р. 5
142ЕН1А 91г. уп. 0,00р. 8
142ЕН1Б 01г. рос. 48,00р. 8
142ЕН1Б 89г. рос. 48,00р. 5
142ЕН1Б 90г. рос. 48,00р. 2
142ЕН1Б 92г. рос. 48,00р. 15
142ЕН2А 94г. рос. 0,00р. 9
142ЕН2Б 04г. рос. 93,00р. 64
142ЕН2Б ОС 91г. уп. 74,40р. 1
142ЕН5Б 90г. Au рос. 120,00р. 32
142ЕН5Б 91г. рос. 120,00р. 3
142ЕН5Б 92г. рос. 120,00р. 76
142ЕН5Б 92г. уп. 120,00р. 85
142ЕН5Б 93г. рос. 120,00р. 1
142ЕН5Г 90г. Au рос. 67,50р. 3
142ЕН8А 87г. рос. 0,00р. 6
142ЕН8А бг. рос. 0,00р. 4
142ЕН8В ОС 90г. уп. 240,00р. 2
142ЕН9А 91г. рос. 120,00р. 3
142ЕН9Б 89г. рос. 170,00р. 1
142ЕН9В 91г. рос. 170,00р. 3
146АА2А 92г. Au рос. 0,00р. 4
149КТ1Б 02г. Au рос. 37,50р. 10
149КТ1Б 91г. Au рос. 19,50р. 24
149КТ1Б 97г. Au рос. 19,50р. 5
1505ЛА2А 01г. Au рос. 65,00р. 1
1505ЛА8Б 04г. Au рос. 135,00р. 3
1505ЛА8Б 05г. Au рос. 135,00р. 2
1526ИЕ14 91г. Au фольга 36,00р. 190
1526ИР2 ОСМ 89г. Au фольга черн.т. 60,00р. 23
1526ИР2 ОСМ 91г. Au уп. 75,00р. 57
1526ИР9 90г. Au рос. 60,00р. 34
1526КП1 91г. Au рос. 36,00р. 100
1526ЛА7 92г. Au фольга 93,00р. 12
Создать бесплатный сайт с uCoz