E-mail: grey-elektron@mail.ru

ICQ: 588472103

Tel: 8(920)422-21-02

НАЗВАНИЕ ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО
5П19.10П1-1-4 Б1 286,00р. 10
5П19.10ТМ1-20-8-В4 08г. уп. (склад №2) 649,30р. 4
5П19.10ТМВ1-20-6-В4 04г. рос. 658,50р. 1
5П19.10ТС-10-8 бг. рос. 0,00р. 3
5П55.30ТМА10-8 05г. уп. (склад №2) 0,00р. 10
5П57.10П1-1-4 Б5 490,00р. 10
8Э123 бг. рос. 930,00р. 1
8Э123 бг. уп. 930,00р. 10
8Э13 89г. уп. 135,00р. 1
8Э14 90г. рос. 105,00р. 1
8Э15М 90г. уп. 409,20р. 3
DIN-РЕЙКА 12852 86х35х7.5 60,00р. -1
DIN-РЕЙКА 60х35х7.5 0,00р. 4
ВЛ-43 110В 3-30С 87г. рос. 490,00р. 1
ВЛ-43 24В 0.1-1С 86г. уп. 490,00р. 4
ВЛ-44 24В 0.3-3С 86г. уп. 800,00р. 5
ВЛ-45 24В 1-10М 87г. уп. 675,00р. 40
ВЛ-48 24В 0.1-10С 86г. рос. 490,00р. 1
ВЛ-48 24В 0.5-50С 87г. уп. 490,00р. 33
ВЛ-64 110/220В 0.1-1Ч 91г. рос. 645,00р. 1
ВЛ-64 110/220В 0.3-3М 88г. рос. 645,00р. 1
ВЛ-64 110/220В 0.3-3М 90г. рос. 645,00р. 10
ВЛ-64 110/220В 0.3-3М 90г. уп. 645,00р. 2
ВЛ-64 110/220В 0.4-10С 92г. уп. 645,00р. 1
ВЛ-64 110/220В 1-10Ч 88г. рос. 645,00р. 7
ВЛ-64 110/220В 1-10Ч 88г. уп. 645,00р. 1
ВЛ-64 110/220В 1-10Ч 90г. рос. 645,00р. 3
ВЛ-64 110/220В 1-10Ч 91г. рос. 645,00р. 2
ВЛ-64 110/220В 3-30С 88г. рос. 645,00р. 1
ВЛ-64 110/220В 3-30С 89г. рос. 645,00р. 2
ВЛ-64 110/220В 3-30С 91г. рос. 645,00р. 1
ВЛ-64 24В 0.3-3С 88г. рос. 645,00р. 1
ВЛ-64 24В 1-10С 645,00р. 8
ВЛ-64 24В 1-10С 89г. уп. 645,00р. 4
ВЛ-65 110/220В 0.3-3М 91г. уп. 850,00р. 2
ВЛ-65 220В 1-10С/0.1-1М 92г. рос. 0,00р. 1
ВЛ-66 110/220В 1-99М 91г. рос. 1 317,50р. 2
ВЛ-66 110/220В 1-99Ч 89г. уп. 1 200,00р. 1
ВЛ-66 24В 1-99С 89г. уп. 1 317,50р. 1
ВЛ-66 24В 1-99С 90г. уп. 1 317,50р. 12
ВЛ-66 24В 1-99С 91г. уп. 1 317,50р. 6
ВЛ-68 24В 0.1-99.9С 91г. рос. 1 000,00р. 1
ВЛ-69 110/220В 1-99С 90г. рос. 765,00р. 1
ВЛ-69 24В 0.1-9.9С 88г. уп. 765,00р. 4
ВЛ-69 24В 1-99С 88г. уп. 765,00р. 18
ВЛ-69С 110/220В 0.1-9.9С 02г. уп. 765,00р. 1
ВЛ-69С 110/220В 1-99С 01г. рос 765,00р. 3
ВС-33-1 110В 0.2-60С 93г. рос. 600,00р. 4
ВС-43-33 220В 1-60МИН 900,00р. 30
ВС10-32 110В 5-180С 87г. рос. 542,50р. 3
ЕЛ-11 380В бг.уп. (склад №2) 0,00р. 3
КМ50Д-В "5" 86г. уп. 0,00р. 1
КНЕ030 27В 90г. уп. 248,00р. 6
КОЛОДКА РП21 003 ТИП1 40,00р. 144
КОЛОДКА РП21 003 ТИП2 93,00р. 26
КОЛОДКА РП21 003 ТИП2/3 0,00р. 2
КОЛОДКА РП21 003 ТИП3 77,50р. 3
КОЛОДКА РП21 004 ТИП1 60,00р. 60
КОЛОДКА РП21 004 ТИП2/3 90,00р. 15
КОЛОДКА РП21 004 ТИП3 83,70р. 31
КОЛОДКА РПУ-0 003 ТИП1 0,00р. 1
КОЛОДКА РПУ-0 003 ТИП3 125,60р. 1
КОЛОДКА РЭП26 003 64,50р. 35
КОЛОДКА РЭП26 004 65,00р. 5
КЭМ 2А 92г. уп. 7,75р. 96
КЭМ 2Б 7,75р. 80
КЭМ 2Б бг. рос. 7,75р. 1390
КЭМ 6Б бг. рос. 0,00р. 10
М476/1 90г. рос. 0,00р. 9
МК10-3А бг. рос. 9,30р. 40
МК10-3Б бг. рос. 9,30р. 20
МК16-3 90г. уп. 15,50р. 4
МКА-10110 08г. уп. 11,80р. 550
МКА-27101А 90г. уп. 6,20р. 35
МКА-27101А бг. рос. 6,20р. 100
МКА-36701 гр.А 90г. уп. 10,85р. 26
МКА-36701 гр.А бг. рос. 10,85р. 100
МКА-50201 95г. рос. 55,80р. 3
МКА-52141А бг. рос. 140,00р. 2
МКУ-48-12В 501.089 120,00р. 2
МКУ-48-24В 501.022 120,00р. 2
МКУ-48-24В 501.128 120,00р. 1
МКУ-48~127В 506.154 225,00р. 3
МКУ-48~220В 509.017 120,00р. 1
МКУ-48~24В 509.119 120,00р. 1
МКУ-48~24В 509.415 120,00р. 1
МКУ-48С-12В 501.097 120,00р. 23
МКУ-48С-24В 500.260 80г. уп. 120,00р. 1
МКУ-48С-24В 500.260 87г. уп. 120,00р. 2
МКУ-48С-24В 501.128 79г. уп. 120,00р. 1
МКУ-48С-24В 501.129 88г. уп. 120,00р. 1
МКУ-48С~127В 506.154 91г. уп. 275,00р. 3
МКУ-48С~127В 506.169 81г. уп. 275,00р. 2
МКУ-48С~127В 506.169 бг. уп. 275,00р. 1
МКУ-48С~127В 509.084 77г. уп. 124,00р. 1
МКУ-48С~220В 509.018 91г. уп. 186,00р. 23
МКУ-48С~220В 509.143 бг. рос. 0,00р. 1
МКУ-48С~220В 509.144 87г. уп. 0,00р. 1
ПВИ-21 0.1-30С 10А бг. уп. 360,00р. 1
ПЭ-37-62 ~220В 92г. рос. 0,00р. 1
ПЭ27~127В 86г. уп. 209,50р. 5
ПЭ27~220В "5" 84г. уп. 209,50р. 1
ПЭ36-144-24В 89г. рос. 225,00р. 8
ПЭ36-144~24В 90г. рос. 300,00р. 5
ПЭ36-162~220В 88г. рос. 225,00р. 1
ПЭ37-22У3-24В 90г. рос. 270,00р. 1
ПЭ37-22У3-24В 91г. рос. 270,00р. 2
ПЭ37-42У3~12В 270,00р. 1
ПЭ37-44У3-12В 270,00р. 7
ПЭ37-44У3~12В 270,00р. 5
ПЭ37-44У3~24В 86г. рос. 375,00р. 2
РВП72-3122~110В 88г. рос. 1 007,50р. 11
РВП72-3122~110В 91г. рос. 1 007,50р. 2
РВП72-3221~220В 89г. рос. 1 007,50р. 1
РВП72М-3121~110В 92г. рос. 1 007,50р. 5
РВП72М-3122~220В 92г. рос. 1 007,50р. 1
РВП72М-3221~220В 88г. уп. 1 007,50р. 1
РВП72М-3221~220В 92г. уп. 1 007,50р. 1
РВЭ3А 22 852,00р. 1
РВЭ3А 40 852,00р. 1
РГК-15 003-01 82г. уп. 0,00р. 25
РГК14 001-01 84г. уп. 75,00р. 5
РГК14 001-01 91г. рос. 75,00р. 2
РГК15 003 5В 85г. уп. 0,00р. 10
РГК15 301 12В 88г. рос. 0,00р. 10
РГК15 301 12В 90г. рос. 38,80р. 17
РГК15 301 12В 92г. рос. 38,80р. 7
РГК15 302 24В 89г. рос. 38,80р. 13
РГК15 311 87г. рос. 38,80р. 4
РГК15 311 88г. рос. 38,80р. 4
РГК15 311 90г. рос. 38,80р. 15
РГК18 021 89г. уп. 30,00р. 10
РД4/25М УХЛ4 89г. рос. 176,70р. 9
РЕЛЕ 793-P-1C-S 96,00р. 10
РЕЛЕ 843-1A-C 5VDC 80,13р. 2
РЕЛЕ BS-115C-12A-12V 27,90р. 9
РЕЛЕ BS-115C-12A-12V PBF 27,90р. 2
РЕЛЕ BS-115C-12A-24V 27,90р. 10
РЕЛЕ HLS-4117-24V DC-C 0,00р. 4
РЕЛЕ HLS-4453(18F)3-24VDC 0,00р. 50
РЕЛЕ RY-5W-K 80,15р. 10
РКМ1 п.869 78г. уп. 176,70р. 2
РКМ1 п.929 77г. уп. 176,70р. 2
РКМП п.614 81г. уп. 40,00р. 1
РКФ-3М 04г. уп. 930,00р. 1
РМ-21А 24В 92г. рос. 0,00р. 5
РМГ-12032У3-24В 86г. рос. 1,00р. 9
РМУГ РС4.523.401 75,00р. 4
РМУГ РС4.523.401-01 90г. уп. 75,00р. 4
РМУГ РС4.523.402-01 72,00р. 11
РМУГ РС4.523.405 67,50р. 106
РМУГ ХП4.523.421 76г. уп. 180,00р. 10
РНЕ-22 27В бг. рос. 1 860,00р. 3
РНЕ-44 27В бг. рос. 1 550,00р. 5
РП12~220В 08г. уп. (склад №2) 2 180,00р. 1
РП20 111У3-24В 4З+4Р 87г. рос. 280,00р. 3
РП20-212У3 110В 84г. уп. 280,00р. 4
РП20-212У3 110В 85г. уп. 280,00р. 1
РП20-212У3 220В бг. рос. 280,00р. 1
РП20М 215У3-110В 90г. уп. 217,00р. 2
РП20М 217У3~36В 90г. уп. 217,00р. 2
РП20М-215У3 =110В (6р+2з) 89г. уп. 0,00р. 1
РП20М-217У3-220В бг. рос. 279,00р. 1
РП21 001-24В 90г. рос. 50,00р. 9
РП21 001~220В 88г. рос. 50,00р. 4
РП21 002-12В бг. рос. 29,50р. 5
РП21 002-24В 91г. рос. 50,00р. 1
РП21 002~220В 90г. уп. 0,00р. 2
РП21 002~24В 50,00р. 1
РП21 003-110В 97г. уп. 116,00р. 7
РП21 003-12В 88г. рос. 116,00р. 2
РП21 003-12В 89г. рос. 116,00р. 3
РП21 003-12В 90г. рос. 116,00р. 5
РП21 003-36В 116,00р. 1
РП21 003-48В 116,00р. 6
РП21 003-48В 91г. уп. 116,00р. 4
РП21 003~110В 90г. уп. 116,00р. -1
РП21 003~110В 99г. рос. 116,00р. 1
РП21 003~127В 116,00р. 41
РП21 003~12В 88г. рос 116,00р. 1
РП21 003~12В 88г. уп. 147,25р. 6
РП21 003~220В бг. рос. 131,80р. 7
РП21 003~36В 87г. рос. 116,00р. 12
РП21 003~36В 90г. рос. 116,00р. 8
РП21 003~36В бг. рос. 116,00р. 1
РП21 004-110В 93г. рос. 0,00р. 1
РП21 004-12В 90г. рос. 232,50р. 1
РП21 004-12В 91г. рос. 232,50р. 2
РП21 004-220В 05г. рос. 411,53р. 1
РП21 004-220В 06г. рос. 411,53р. 3
РП21 004~220В 90г. рос. 232,50р. 1
РП21 004~220В 95г. рос. 0,00р. 1
РП21 004~36В бг. рос. 0,00р. 3
РП21М 004 ~12В бг. рос. 0,00р. 1
РП23 25УХЛ4~220В 2З+6Р 82г. рос. 0,00р. 2
РП4 005 90г. рос. 270,00р. 7
РП4 010 93г. уп. 310,00р. 6
РП5 005 84г. рос. 270,00р. 1
РП7 011 92г. уп. 150,00р. 3
РП7 013 77г. рос. 100,00р. 2
РПА12 015-01 91г. уп. 160,00р. 3
РПА12 015-03 52,50р. 126
РПА14 000 88г. рос. 240,00р. 2
РПВ2/7 РС4.521.958 91г. уп. 201,50р. 14
РПВ2/7 РС4.521.962 86г. рос. 201,50р. 1
РПГ-010411У3-24В 88г. рос. 0,00р. 4
РПГ-10-3520У3-24В 88г. рос. 341,00р. 2
РПГ-10-3540У3-24В 88г. рос. 279,00р. 1
РПГ-10-3560У3-24В 90г. рос. 341,00р. 1
РПГ-110411У3-24В 89г. рос. 220,00р. 5
РПГ-110411У3-24В 90г. рос. 220,00р. 3
РПГ-16-400-4012004-30У3-24В 94г. рос. 212,50р. 4
РПГ-2-2201У3-12В 89г. рос. 166,50р. 17
РПГ-2-2201У3-12В 90г. рос. 166,50р. 29
РПГ-2-2201У3-12В 91г. рос. 166,50р. 18
РПГ-2-2201У3-12В бг. рос. 166,50р. 3
РПГ-2К-2201У3-24В 90г. рос. 186,00р. 6
РПГ-2К-2202У3-12В 91г. рос. 166,50р. 13
РПГ-3-2301У3-12В 65,00р. 84
РПГ-3-2301УЗ-24В 88г. рос. 65,00р. 2
РПГ-3-2301УЗ-24В 89г. рос. 65,00р. 1
РПГ-3-2302У3-12В 86г. рос. 0,00р. 3
РПГ-3-2302У3-24В 86г. рос. 65,00р. 2
РПГ-3-2302У3-24В 90г. рос. 0,00р. 3
РПГ-3К-2302У3-24В 91г. рос. 0,00р. 2
РПГ-4-3120У3-24В 89г. рос. 161,20р. 1
РПГ-5-2110У3-24В 84г. рос. 150,00р. 26
РПГ-5-2120У3-24В 90г. рос. 150,00р. 2
РПГ-5К-2110У3-24В 91г. уп. 150,00р. 80
РПГ-6-04-15В 91г. рос. 130,00р. 15
РПГ-6-2401У3-12В 89г. рос. 80,00р. 10
РПГ-6-2401У3-12В 90г. рос. 130,00р. 5
РПГ-6-2401У3-15В 91г. рос. 130,00р. 3
РПГ-6-2401У3-24В 90г. рос. 130,00р. 6
РПГ-8-2510.04-15В 75,00р. 2
РПГ-8-2510У3-12В 80г. рос. 75,00р. 1
РПГ-8-2510У3-12В 86г. рос. 75,00р. 1
РПГ-8-2510У3-12В 91г. рос. 75,00р. 6
РПГ-8-2510У3-24В 90г. рос. 75,00р. 6
РПГ-8-2520У3-24В 91г. рос. 310,00р. 3
РПГ-8-2602У3-12В 90г. рос. 310,00р. 1
РПГ-8-2602У3-24В 94г. рос. 310,00р. 1
РПГ-9-05601У3-12В 89г. рос. 150,00р. 1
РПГ-9-05601У3-12В 90г. рос. 150,00р. 3
РПГ-9-05601У3-12В 91г. рос. 150,00р. 1
РПГ-9-05601У3-12В 92г. рос. 150,00р. 1
РПГ-9-05601У3-12В 93г. рос. 150,00р. 19
РПГ-9-15601У3-24В 150,00р. 10
РПИ-40-1 91г. уп. 1 782,50р. 1
РПМ-33В/2~220В 76г. рос. 0,00р. 1
РПС18/5 854 91г. уп. 1 085,00р. 2
РПС20 751 87г. уп. 150,00р. 3
РПС20 751 90г. уп. 170,00р. 25
РПС20 752 ОС 91г. уп. 205,00р. 5
РПС20 754 78г. уп. 120,00р. 3
РПС20 759 88г. рос. 153,00р. 5
РПС32А 221 92г. рос. 112,50р. 1
РПС32А 224 60,00р. 2
РПС32Б 207 82г. рос. 0,00р. 1
РПС32Б 220 92г. уп. 263,50р. 5
РПС32Б 224 80г. рос. 62,00р. 2
РПС32Б 224 82г. рос. 62,00р. 2
РПС33/5-Т 2052 82г. уп. 240,00р. 1
РПС34Б 243 93,00р. 4
РПС34Б 244 93,00р. 50
РПС36Б 256 108,50р. 1
РПС36Б 262-01 92г. уп. 108,50р. 5
РПС36Б 264 108,50р. 17
РПС36Б 278 92г. рос. 108,50р. 3
РПС36Б 278 92г. уп. 108,50р. 1
РПС42А 720-01 ОС 92г. уп. 186,00р. 2
РПС42А 720-01 ОС 97г. рос. 186,00р. 2
РПС45 РС4.520.755-01 311,50р. 1
РПС45 РС4.520.755-08 90г. рос. 77,50р. 81
РПС45 РС4.520.755-09 81г. рос. 155,00р. 1
РПС45 РС4.520.755-09 82г. рос. 155,00р. 2
РПС45 РС4.520.755-09 89г. рос. 155,00р. 1
РПС49 900-11 "5" 92г. уп. 105,00р. 9
РПС5 301 90г. уп. 930,00р. 1
РПС5 302 91г. уп. 1 155,00р. 1
РПС5 307 91г. уп. 1 500,00р. 1
РПС50 901-07 91г. уп. 120,00р. 4
РПС50 901-08 "5" 90г. уп. 120,00р. 10
РПС50 901-09 "5" 91г. уп. 120,00р. 10
РПС51 902-14 91г. уп. 0,00р. 5
РПС51 902-16 "5" 91г. рос. 60,00р. 4
РПС51 902-16 "5" 91г. уп. 60,00р. 6
РПС51 902-16 89г. уп. 52,50р. 2
РПС52 903-09 бг. рос. 0,00р. 6
РПС52 903-10 94г. рос. 0,00р. 5
РПС52 903-11 92г. рос. 0,00р. 5
РПС52 903-12 93г. рос. 0,00р. 4
РПУ-0-24В 3З+3Р 77г. рос. 162,00р. 2
РПУ-0-24В 3З+3Р 78г. рос. 162,00р. 1
РПУ-0-24В 3З+3Р 80г. рос. 180,00р. 16
РПУ-0-24В 3З+3Р 81г. рос. 180,00р. 4
РПУ-0-24В 3З+3Р 82г. рос. 180,00р. 2
РПУ-0-24В 3З+3Р 83г. рос. 180,00р. 26
РПУ-0-24В 3З+3Р 84г. рос. 180,00р. 3
РПУ-0-24В 3З+3Р 87г. рос. 180,00р. 3
РПУ-0-24В 3З+3Р бг. рос. 180,00р. 2
РПУ-0-24В 3П 76г. уп. 130,00р. 5
РПУ-0~24В 3З+3Р 75г. рос. 162,00р. 2
РПУ-0~24В 3З+3Р 78г. рос. 162,00р. 2
РПУ-0~24В 3З+3Р 82г. рос. 180,00р. 1
РПУ-1 110В 4З+4Р 180,00р. 1
РПУ-1 110В 8Р 180,00р. 5
РПУ-1-315У3-24В 81г. уп. 279,00р. 1
РПУ-1-315У3-24В бг. уп. 279,00р. 1
РПУ-1~110В 2З+6Р 180,00р. 1
РПУ-1~220В 4З+4Р (винт) 84г. уп. 310,00р. 1
РПУ-1~220В 4З+4Р (винт) бг. рос. 310,00р. 1
РПУ-1~220В 4З+4Р (винт) бг. уп. 310,00р. 1
РПУ-1~220В 4З+4Р (пайка) 78г. карт. 420,00р. 1
РПУ-2-0-1800-110В 90г. уп. 93,00р. 6
РПУ-2-31240-110В (2Р+4З) винт бг. карт. 225,00р. 1
РПУ-2-31402-12В (4Р+2П) винт бг. карт. 95,00р. 9
РПУ-2-36222~127В (2Р+2З+2П) винт бг. карт. 300,00р. 1
РПУ-2-36222~127В (2Р+2З+2П) винт бг. карт. кожух раскол. 225,00р. 1
РПУ-2-36402~220В (4Р+2П) винт бг. рос. 95,00р. 1
РПУ-2-36402~24В (4Р+2П) винт бг. карт. 95,00р. 1
РПУ-2-36402~24В (4Р+2П) винт бг. карт. без кожуха 95,00р. 1
РПУ-2-36420~36В (4Р+2З) винт бг. карт. 95,00р. 37
РПУ-2-36600~220В (6Р) винт бг. карт. 95,00р. 2
РПУ-2-36600~220В (6Р) винт бг. рос. 95,00р. 2
РПУ-2-36602~220В (6Р+2П) винт бг. карт. 95,00р. 1
РПУ-2-36620~110В (6Р+2З) винт бг. рос. 95,00р. 1
РПУ-2-36620~220В (6Р+2З) пайка 92г. уп. 93,00р. 1
РПУ-2-36620~220В (6Р+2З) пайка 97г. рос. 93,00р. 1
ChipFind - поисковая система по электронным компонентамЯндекс цитированияRambler's Top100

Создать бесплатный сайт с uCoz