E-mail: grey-elektron@mail.ru

ICQ: 588472103

Tel: 8(920)422-21-02

НАЗВАНИЕ ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО
1Т308А 89г. уп. 4,65р. 75
1Т308А 90г. уп. 4,65р. 55
1Т308Б 69г. рос. 4,65р. 3
1Т308Б 89г. рос. 4,65р. 19
1Т308Б 90г. рос. 4,65р. 1
1Т308Б 90г. уп. 4,65р. 75
1Т308В 73г. Ni рос. 4,65р. 2
1Т308В 76г. Ni рос. 4,65р. 3
1Т308В 78г. Ni рос. 4,65р. 1
1Т308В 79г. Ni рос. 4,65р. 4
1Т308В 80г. Ni рос. 4,65р. 1
1Т308В 81г. Ni рос. 4,65р. 5
1Т308В 82г. Ni рос. 4,65р. 2
1Т308В 83г. Ni рос. 4,65р. 1
1Т308В 84г. Ni рос. 4,65р. 10
1Т308В 86г. Ni рос. 4,65р. 20
1Т308В 87г. Ni рос. 4,65р. 13
1Т308В 88г. Ni рос. 4,65р. 3
1Т311Б 87г. Ni рос. 0,00р. 33
1Т313А 84г. уп. 7,20р. 67
1Т313А 85г. уп. 7,20р. 72
1Т313Б 7,20р. 40
1Т313В 92г. Ni уп. 7,20р. 90
1Т321А 80г. рос. 6,00р. 31
1Т321Г 2,20р. 90
1Т321Е ОС 90г. уп. 2,50р. 40
1Т321Е ОС 91г. уп. 2,50р. 55
1Т329А 81г. рос. 35,00р. 3
1Т329А 90г. рос. 41,70р. 1
1Т329Б 41,70р. 77
1Т329В 41,70р. 40
1Т341А 90г. рос. 17,00р. 5
1Т341В 10,80р. 40
1Т403А 9,00р. 9
1Т403А 76г. рос. 9,00р. 9
1Т403Б 85г. рос. 9,00р. 11
1Т403Б 88г. уп. 9,00р. 48
1Т403В 9,00р. 21
1Т403Г 81г. рос. 9,00р. 1
1Т403Г 91г. рос. 9,00р. 2
1Т403Г 92г. рос. 9,00р. 3
1Т403Г ОС 91г. уп. 11,50р. 183
1Т403Д 87г. рос. 9,00р. 11
1Т403Д ОС 90г. уп. 11,50р. 25
1Т403Ж 91г. уп. 0,00р. 20
1Т403Ж 92г. рос. 9,00р. 17
1Т403Ж 93г. рос. 9,00р. 7
1Т612А4 78г. рос. 46,50р. 10
1Т612А4 91г. рос. 46,50р. 4
1Т813А 89г. рос. 0,00р. 5
1Т813А 89г. уп. 0,00р. 10
1Т813Б 90г. уп. 0,00р. 35
1Т906А 75г. рос. 38,00р. 1
1Т906А 76г. рос. 38,00р. 1
1Т906А 90г. уп. 47,15р. 20
1ТС609А 81г. уп. 25,00р. 38
1ТС609А 83г. рос. 25,00р. 18
2П103А 88г. Au рос. 0,00р. 20
2П103А 89г. Au рос. 0,00р. 10
2П103А 91г. Au рос. 38,80р. 1
2П103А 91г. Au уп. 38,80р. 4
2П103Б 87г. Au уп. 30,60р. 50
2П103Б ОС 92г. Au рос. 39,65р. 21
2П103Г 89г. Au рос. 25,00р. 2
2П103Г 91г. Au уп. 25,00р. 41
2П103Д 86г. Au рос.(луж.) 16,00р. 21
2П103Д 90г. Au уп. 25,00р. 14
2П103ДР 92г. Au уп. 28,50р. 200
2П301А 90г. Au рос. 27,00р. 5
2П301Б 91г. Au уп. 27,00р. 7
2П301Б 92г. Au уп. 27,00р. 12
2П301В 91г. Au рос. 0,00р. 10
2П302А 91г. Au рос. 37,50р. 10
2П302Б 92г. Au уп. 37,50р. 10
2П302В 90г. Au рос. 37,50р. 10
2П302В 90г. Au уп. 37,50р. 5
2П302В 91г. Au рос. 37,50р. 1
2П303А 83г. Au рос. 7,00р. 5
2П303А 91г. Au рос. 10,10р. 8
2П303А ОС 90г. Au рос. 12,00р. 40
2П303А ОС 92г. Au уп. 12,00р. 100
2П303Б 91г. Au уп. 10,10р. 34
2П303В 02г. Ni уп. 13,50р. 7
2П303В 94г. Ni рос. 0,00р. 21
2П303Г 95г. Ni рос. 15,50р. 13
2П303Д 91г. Au карт. 10,10р. 9
2П303Е 05г. Ni уп. 12,75р. 63
2П303Е 90г. Au рос. 10,10р. 3
2П303Е 91г. Au рос. 10,10р. 77
2П303И 00г. Ni уп. 12,00р. 80
2П303И 89г. Au рос. 12,00р. 6
2П304А 02г. Au рос. 93,00р. 4
2П304А 86г. Au рос. 66,00р. 1
2П304А 87г. Au рос. 66,00р. 2
2П304А 91г. Au уп. 66,00р. 27
2П305А 90г. Au в пласт. 45,00р. 4
2П305А 91г. Au в пласт. 45,00р. 35
2П305Б 85г. Au рос. 45,00р. 29
2П305Г 90г. Au уп. 57,00р. 32
2П306А 87г. Au рос. 18,00р. 1
2П306А 92г. Au рос. 18,00р. 6
2П306А ОС 91г. Au уп. 20,00р. 84
2П306Б 75г. Au рос. 15,00р. 2
2П306В 91г. Au рос. 62,00р. 16
2П307А 91г. Ni карт. 37,50р. 43
2П307Б 94г. Ni рос. 22,50р. 126
2П307Г 89г. Au рос. 37,50р. 9
2П307Г 91г. Au рос. 37,50р. 2
2П307Г 92г. Au рос. 37,50р. 110
2П307Г 92г. Ni рос. 37,50р. 2
2П308В1 06г. уп. 38,20р. 16
2П308Д1 85г. уп. 27,00р. 1000
2П308Д1 бг. рос. 27,00р. 22
2П312А бг. рос. 127,50р. 10
2П313А 88г. пласт. рос. 9,00р. 45
2П333А 88г. Au рос. 22,50р. 90
2П350А 91г. Au рос. 38,75р. 12
2П350Б 90г. Au рос. 38,75р. 3
2П350Б 90г. Au уп. 38,75р. 20
2П350Б 91г. Au рос. 38,75р. 4
2П901А 92г. рос. 85,25р. 1
2П901Б 90г. рос. 60,85р. 6
2П902А 90г. уп. 30,00р. 42
2П902А 92г. уп. 30,00р. 50
2П902Б 88г. уп. 30,00р. 39
2П903Б 89г. рос. 45,00р. 5
2П903В 88г. рос. 45,00р. 5
2П903В 88г. уп. 45,00р. 39
2П903В 89г. рос. 45,00р. 30
2П903В 90г. уп. 45,00р. 10
2П904А 90г. рос. 170,00р. 2
2П904Б 131,75р. 1
2П905А 75,00р. 2
2П907Б 186,00р. 1
2П909В 697,00р. 1
2П913А 87г. Au рос. 350,00р. 1
2П913А 88г. Au рос. 350,00р. 1
2П922А 92г. рос. 330,00р. 5
2П922А ОС 90г. рос. 380,00р. 2
2ПС104Г 89г. Au уп. 49,50р. 10
2Т117Б 91г. Au уп. 27,00р. 10
2Т117В 91г. Au рос. 46,50р. 3
2Т117Г 87г. Au уп. 46,05р. 1
2Т117Г 89г. Au рос. 0,00р. 29
2Т118А 91г. Au рос. 60,00р. 1
2Т118А 92г. Au карт. 60,00р. 4
2Т118Б 60,00р. 4
2Т201А 81г. Au рос. 25,00р. 1
2Т201А 85г. Ni рос. 25,00р. 2
2Т201А 90г. Au рос. 28,50р. 15
2Т201А 91г. Au рос. 28,50р. 3
2Т201А 92г. Au уп. 28,50р. 1
2Т201А ОС 90г. Au рос. 31,35р. 2
2Т201Б 93г. Ni рос. 0,00р. 8
2Т201В 95г. Ni уп. (перепроверено 99г.) 25,00р. 42
2Т201Г 87г. Au рос. 22,95р. 5
2Т201Г 91г. Au рос. 26,40р. 2
2Т201Г 91г. Au уп. 26,40р. 30
2Т201Д 92г. Au уп. 26,40р. 56
2Т203А 02г. Ni уп. 26,50р. 5
2Т203А 92г. Au рос. 26,50р. 1
2Т203А 92г. Au уп. 26,50р. 1
2Т203Б 90г. Au рос. 26,35р. 10
2Т203В 03г. Ni уп. 26,35р. 94
2Т203В 89г. Au рос. 15,50р. 2
2Т203Г 03г. Ni уп. 26,35р. 4
2Т203Г 90г. Au рос. 26,35р. 1050
2Т203Д 90г. Au уп. 18,00р. 58
2Т208А 04г. Au рос. 22,50р. 6
2Т208А 89г. Au рос. 11,10р. 12
2Т208А 90г. Au рос. 12,40р. 1
2Т208А 90г. Au уп. 12,40р. 25
2Т208А 91г. Au рос. 12,40р. 4
2Т208Б 92г. Au рос. 15,00р. 35
2Т208В 01г. Ni уп. 0,00р. 41
2Т208В 91г. Au рос. 18,00р. 93
2Т208В 92г. Au рос. 0,00р. 5
2Т208Г 89г. Au рос. 16,00р. 1
2Т208Г 90г. Au рос. 18,00р. 57
2Т208Г 91г. Au рос. 18,00р. 13
2Т208Д 15,00р. 479
2Т208Е 85г. Au рос. 15,00р. 1
2Т208Е 91г. Ni рос. 18,00р. 2
2Т208Е 92г. Au рос. 18,00р. 12
2Т208Е 92г. Au уп. 18,00р. 84
2Т208Е 98г. Ni рос. 18,00р. 10
2Т208Ж 04г. Au уп. 25,60р. 18
2Т208Ж 91г. Au уп. 9,00р. 145
2Т208И 88г. Au рос. 18,00р. 39
2Т208И 89г. Au рос. 18,00р. 30
2Т208И 90г. Au рос. 18,00р. 19
2Т208И 91г. Au рос. 18,00р. 28
2Т208И 97г. Ni уп. 18,00р. 10
2Т208К 90г. Au рос. 27,00р. 23
2Т208К 90г. Au уп. 27,00р. 150
2Т208К 91г. Au рос. 27,00р. 74
2Т208К 91г. Au уп. 27,00р. 450
2Т208К 91г. Ni уп. 27,00р. 6
2Т208К 95г. Ni рос. 27,00р. 2
2Т208К 97г. Ni рос. 27,00р. 2
2Т208К ОС 04г. Au рос. 31,00р. 45
2Т208Л 91г. Au рос. 14,00р. 30
2Т208Л 97г. Ni уп. 14,00р. 1
2Т208Л 98г. Ni уп. 14,00р. 20
2Т208М 04г. Ni рос. 0,00р. 18
2Т214В1 45,00р. 10
2Т301Г 90г. Au рос. 15,50р. 5
2Т301Д 90г. Au рос. 12,00р. 1
2Т301Д 91г. Au рос. 12,00р. 97
2Т301Е 88г. Au рос. 15,50р. 54
2Т301Е 89г. Au рос. 15,50р. 1
2Т301Е 91г. Au рос. 15,50р. 41
2Т301Ж 89г. Au рос. 15,50р. 5
2Т301Ж 93г. Au рос. 15,50р. 2
2Т306А 89г. Au рос. 18,00р. 46
2Т306А 90г. Au рос. 18,00р. 13
2Т306Б 88г. Au рос. 21,00р. 30
2Т306В 91г. Au рос. 18,00р. 47
2Т306В 92г. Au уп. 18,00р. 25
2Т306Г 82г. Au рос. 27,00р. 1
2Т3106А2 91г. рос. 7,92р. 67
2Т3108А 03г. Ni рос. 35,70р. 2
2Т3108Б 86г. Au рос. 33,00р. 10
2Т3108Б 91г. Au рос. 35,70р. 1
2Т3108В 35,70р. 1
2Т3117А 90г. Au рос. 43,40р. 55
2Т3117А 95г. Au рос. 0,00р. 17
2Т3120А 00г. Ni целоф. 15,00р. 54
2Т3129А9 02г. рос. 12,00р. 98
2Т3129Б9 02г. уп. 15,50р. 70
2Т3129Г9 бг. рос. 15,00р. 33
2Т3129Д9 бг. рос. 12,00р. 26
2Т312А 04г. Ni рос. 22,80р. 8
2Т312А 90г. Ni уп. 13,50р. 29
2Т312А 91г. Au рос. 13,50р. 1
2Т312А 91г. Au уп. 13,50р. 30
2Т312А 93г. Au рос. 13,50р. 2
2Т312Б 01г. Au рос. 0,00р. 7
2Т312Б 90г. Ni рос. 23,50р. 6
2Т312В 03г. Au рос. 30,00р. 10
2Т312В 03г. Ni уп. 0,00р. 198
2Т312В 05г. Ni уп. 0,00р. 80
2Т312В 86г. Ni рос. 21,00р. 18
2Т312В 92г. Au рос. 25,50р. 105
2Т3130А9 02г. уп. 15,00р. 28
2Т3130Б9 02г. рос. 13,50р. 75
2Т3130В9 бг. рос. 0,00р. 16
2Т3130Г9 02г. уп. 18,00р. 80
2Т3132А2 бг. карт. 131,75р. 6
2Т313А 99г. Ni уп. 0,00р. 2
2Т313Б 01г. Ni рос. 31,00р. 50
2Т313Б 02г. Au рос. 31,00р. 4
2Т313Б 97г. Ni рос. 31,00р. 20
2Т316А 88г. Au рос. 45,00р. 15
2Т316А 91г. Au рос. 50,00р. 11
2Т316А 93г. Ni уп. 50,00р. 20
2Т316Б 05г. Ni уп. 50,00р. 91
2Т316Б 84г. Au рос. 50,00р. 1
2Т316Б 91г. Au рос. 50,00р. 1
2Т316В 90г. Au рос. 35,00р. 6
2Т316Г 87г. Au рос. 30,00р. 10
2Т316Г 91г. Au рос. 35,00р. 18
2Т321В 90г. Ni карт. 16,80р. 32
2Т321Д 87г. уп. 5,40р. 188
2Т321Е 92г. Ni уп. 6,00р. 178
2Т325А 90г. Au уп. 22,50р. 62
2Т325Б 89г. Au рос. 18,75р. 4
2Т325Б 91г. Au рос. 18,75р. 2
2Т325Б 91г. Au уп. 18,75р. 80
2Т325Б 92г. Au рос. 18,75р. 5
2Т325В 91г. Au рос. 16,50р. 18
2Т326А 89г. Au уп. 12,40р. 1
2Т326А 90г. Au рос. 12,40р. 1
2Т326А 90г. Au уп. 12,40р. 64
2Т326Б 01г. Ni рос. 19,20р. 3
2Т326Б 02г. Au уп. 19,20р. 50
2Т326Б 80г. Au рос. 15,50р. 1
2Т326Б 92г. Au рос. 19,20р. 1
2Т326Б ОС 92г.Au рос. 19,20р. 61
2Т354А2 91г. уп. 12,00р. 90
2Т355А 89г. Au рос. 40,00р. 4
2Т355А ОС 87г. Au рос. 50,00р. 1
2Т355А ОС 88г. Au рос. 50,00р. 3
2Т363А 04г. Au уп. 68,50р. 60
2Т363А 97г. Au рос. 31,00р. 1
2Т363Б 90г. Au рос. 46,50р. 20
2Т363Б 91г. Au рос. 46,50р. 7
2Т363Б 93г. Au рос. 46,50р. 3
2Т368А 07г. Au рос. 106,70р. 7
2Т368А 91г. Au рос. 38,80р. 17
2Т368А9 бг. уп. 40,50р. 31
2Т368Б 00г. Ni уп. 30,00р. 17
2Т368Б 91г. Au рос. 30,00р. 6
2Т371А бг. Au целоф. 23,30р. 2
2Т372А бг. Au карт. 27,00р. 6
2Т372А бг. Au целоф. 27,00р. 2
2Т382А бг. Ni целоф. 9,00р. 24
2Т382Б 90г. Au уп. 9,00р. 199
2Т384АМ2 90г. рос. 34,10р. 5
2Т391Б2 79г. Au целоф. 35,00р. 17
2Т391Б2 80г. Au целоф. 40,00р. 18
2Т391Б2 бг. Au карт. 45,00р. 20
2Т391Б2 бг. Au рос. 45,00р. 1
2Т391Б2 бг. Au целоф. 45,00р. 1
2Т396А2 90г. уп. 0,00р. 5
2Т399А 91г. Au рос. 84,63р. 8
2Т504А 90г. Au рос. 43,00р. 3
2Т504А 91г. Au рос. 43,00р. 1
2Т504А 92г. Au рос. 43,00р. 1
2Т504Б 91г. Au рос. 27,00р. 26
2Т504Б ОС 89г. Au рос. 33,00р. 190
2Т504В 33,00р. 43
2Т505В 01г. Ni рос. 62,00р. 18
2Т506А 02г. Ni рос. 69,75р. 6
2Т506А 03г. Ni рос. 69,75р. 1
2Т506А 90г. Au рос. 69,75р. 1
2Т506А 95г. Ni уп. 69,75р. 20
2Т506Б 00г. Ni рос. 30,00р. 40
2Т506Б 91г. Au рос. 30,00р. 19
2Т602А 99г. Ni уп. 30,00р. 1
2Т602А ОС 91г. Au рос. 35,00р. 3
2Т602А ОС 91г. Au уп. 35,00р. 7
2Т602А ОС 92г. Au уп. 35,00р. 140
2Т602Б 91г. Au уп. 30,00р. 65
2Т602Б ОС 90г. Au уп. 35,00р. 1
2Т602Б ОС 92г. Au рос. 35,00р. 11
2Т603А 92г. Ni рос. 15,50р. 39
2Т603А 94г. Ni уп. 15,50р. 40
2Т603Б 92г. Ni рос. 15,50р. 9
2Т603В 89г. Au карт. 15,50р. 36
2Т603В 89г. Au уп. 15,50р. 50
2Т603В 92г. Ni рос. 15,50р. 3
2Т603Г 15,00р. 8
2Т606А 90г. уп. 22,50р. 35
2Т608А 89г. Au рос. 35,00р. 1
2Т608А ОС 93г. Ni уп. 46,50р. 1
2Т610Б 92г. рос. 75,00р. 2
2Т610Б ОС 91г. рос. 80,00р. 2
2Т625АМ2 90г. Au уп. 9,00р. 52
2Т625БМ2 90г. рос. 13,95р. 20
2Т630А 01г. Au рос. 46,50р. 2
2Т630А 07г. Ni уп. 46,50р. 10
2Т630А 87г. Au рос. 36,00р. 4
2Т630А 90г. Au рос. 46,50р. 5
2Т630А 94г. Ni рос. 46,50р. 4
2Т630Б 46,50р. 4
2Т630Б 01г. Ni рос. 46,50р. 17
2Т630Б ОС 03г. Au рос. 0,00р. 1
2Т632А 92г. Au рос. 45,00р. 21
2Т633А 88г. Au рос. 54,00р. 27
2Т634А2 92г. уп. 124,00р. 3
2Т635А 90г. Au рос. 0,00р. 5
2Т642А2 92г. Au рос. 465,00р. 3
2Т643А2 бг. рос. 543,00р. 15
2Т653А 87г. Au рос. 60,00р. 3
2Т657А2 92г. Au рос. 167,50р. 5
2Т665А9 бг. рос. 75,00р. 10
2Т665Б9 06г. уп. 62,00р. 8
2Т704А 87г. рос. 65,00р. 12
2Т704А 88г. рос. 65,00р. 23
2Т704А 90г. рос. 65,00р. 1
2Т704Б 80г. рос. 0,00р. 1
2Т704Б 81г. рос. 0,00р. 3
2Т704Б 82г. рос. 60,00р. 7
2Т708А 04г. Ni уп. 52,50р. 20
2Т708А 89г. Au уп. 41,85р. 74
2Т708А 90г. Au рос. 41,85р. 48
2Т708А ОС 90г. Au уп. 58,00р. 47
2Т708Б 01г. Ni рос. 37,50р. 50
2Т708Б 92г. Au рос. 37,50р. 18
2Т709А 92г. уп. 67,50р. 8
2Т709А2 96г. уп. 0,00р. 5
2Т709Б 44,20р. 2
2Т709В 91г. уп. 44,20р. 13
2Т803А 90г. рос. 21,00р. 2
2Т803А 90г. уп. 21,00р. 17
2Т803А 91г. уп. 21,00р. 10
2Т808А 90г. рос. 31,00р. 53
2Т808А 90г. уп. 31,00р. 17
2Т809А 91г. уп. 19,85р. 17
2Т812А 90г. рос. 67,50р. 9
2Т812А 91г. рос. 67,50р. 11
2Т812Б 88г. рос. 67,50р. 12
2Т818А 85г. рос. 26,00р. 19
2Т818А 92г. рос. 31,00р. 1
2Т818Б 88г. рос. 27,00р. 5
2Т818Б 91г. рос. 30,00р. 1
2Т818Б 92г. уп. 30,00р. 2
2Т818В 02г. рос. 54,25р. 20
2Т818В 90г. рос. 30,00р. 19
2Т819А 02г. уп. 37,50р. 11
2Т819А 90г. уп. 30,00р. 6
2Т819А 91г. уп. 30,00р. 8
2Т819Б 87г. рос. 30,00р. 2
2Т819Б 88г. рос. 27,00р. 4
2Т819Б 90г. рос. 30,00р. 3
2Т819Б 91г. рос. 30,00р. 9
2Т819Б 92г. рос. 30,00р. 1
2Т819В 30,00р. 3
ChipFind - поисковая система по электронным компонентамЯндекс цитированияRambler's Top100

Создать бесплатный сайт с uCoz