E-mail: grey-elektron@mail.ru

ICQ: 588472103

Tel: 8(920)422-21-02

НАЗВАНИЕ ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО
1П15Б1 0,51р. 49
1П5З 0,50р. 148
1П6АК 1,05р. 215
3Л102А 88г. уп. 7,75р. 56
3Л102В 88г. уп. 7,75р. 70
3Л108АМ 5,00р. 10
3Л341А 90г. Au рос. 12,50р. 28
3Л341А 90г. Au уп. 12,50р. 1
3Л341Б 89г. Au уп. 0,00р. 10
3Л341В (4В) 90г. Au рос. 12,50р. 5
3Л341В (4В) 91г. Au рос. 12,50р. 45
3Л341В 91г. Au рос. 12,50р. 50
3Л341Г 89г. Au рос. 34,10р. 1
3Л341Г 90г. Au рос. 34,10р. 1
3Л341Г 91г. Au рос. 34,10р. 2
3Л341Д 91г. Au уп. 13,00р. 70
3Л341Е 91г. Au рос. 13,95р. 20
3Л341И 91г. Au уп. 13,50р. 90
3Л341К 88г. Au рос. 35,00р. 35
3Л341К 91г. Au уп. 38,10р. 4
3Л348А бг. рос. 0,00р. 1
3Л360Б 88г. рос. 96,00р. 5
3ЛС314А бг. Au рос. 22,50р. 31
3ЛС317В 22,50р. 40
3ЛС317Г бг. целоф. 22,50р. 10
3ЛС321А1 86г. рос. 15,00р. 30
3ЛС321А1 90г. рос. 15,00р. 34
3ЛС321Б 85г. рос. 24,80р. 8
3ЛС321Б1 88г. Au рос. 15,00р. 1
3ЛС324А1 90г. рос. 27,00р. 3
3ЛС324А1 91г. рос. 27,00р. 60
3ЛС324А1 92г. рос. 27,00р. 15
3ЛС324Б1 91г. Au рос. 37,50р. 1
3ЛС338А 90г. рос. 25,50р. 45
3ЛС338Б1 90г. Au рос. 64,50р. 4
3ЛС340А 36,00р. 39
3ЛС348А бг. рос. 0,00р. 1
3ЛС363А 20,85р. 20
3ОД101А 88г. Ni рос. 23,00р. 35
3ОД101А 92г. Ni уп. 23,25р. 100
3ОД101Б 78г. рос. 8,35р. 1
3ОД101Б 88г. уп. 10,00р. 95
3ОД101В 89г. рос. 10,00р. 1
3ОД101В 91г. уп. 10,00р. 71
3ОД129А 90г. Ni рос. 60,00р. 8
3ОД129А 91г. Ni уп. 60,00р. 32
3ОД129Б 91г. Au рос. 18,00р. 37
3ОР124А 89г. рос. 37,50р. 5
3ОР124А 91г. уп. 37,50р. 65
3ОТ102Б 22,50р. 25
3ОТ102В 88г. Au рос. 22,50р. 19
3ОТ102Г 22,50р. 14
3ОТ110А 90г. Au рос. 52,50р. 1
3ОТ110Б 92г. Au рос. 67,50р. 14
3ОТ110В 87г. Au рос. 52,50р. 54
3ОТ110В 88г. Au рос. 52,50р. 1
3ОТ110В 89г. Au рос. 52,50р. 15
3ОТ123А 165,00р. 4
3ОТ127А 94г. Ni рос. 0,00р. 5
3ОТ127А 97г. Ni рос. 90,00р. 4
3ОУ103Б 60,00р. 5
3ОУ103Д 88г. Au рос. 54,00р. 3
434КП1Б 91г. Au уп. 0,00р. 15
434КП1В 89г. Au уп. 77,50р. 20
434КП1В 93г. Ni рос. 77,50р. 1
АЛ102АМ 90г. уп. 2,25р. 168
АЛ102АМ бг. рос. 2,25р. 26
АЛ102БМ 90г. уп. 2,25р. 62
АЛ102БМ бг. рос. 2,25р. 11
АЛ102ВМ 90г. уп. 2,25р. 88
АЛ102ВМ бг. рос. 2,25р. 41
АЛ102ГМ 2,25р. 568
АЛ102ДМ 2,25р. 10
АЛ103Б 92г. уп. 1,50р. 38
АЛ103Б 92г. целоф. 1,50р. 51
АЛ106А 83г. рос. 0,60р. 7
АЛ106А 85г. рос. 0,60р. 1
АЛ106А 92г. рос. 0,60р. 15
АЛ106А бг. рос. 0,60р. 573
АЛ106Б 82г. рос. 10,85р. 22
АЛ106Б 85г. рос. 10,85р. 7
АЛ107А 91г. уп. 0,98р. 175
АЛ107А бг. рос. 0,98р. 6
АЛ107Б 92г. уп. 0,98р. 346
АЛ108А бг. рос. 2,25р. 91
АЛ108А бг. целоф. 2,25р. 100
АЛ108АМ бг. рос. 2,25р. 704
АЛ115А 52,50р. -10
АЛ115А1 93г. уп. 0,00р. 10
АЛ115В 92г. уп. 52,50р. 79
АЛ115В бг. рос. 52,50р. 49
АЛ118А 5,00р. 3
АЛ119А 92г. уп. 86,50р. 6
АЛ123А 45,00р. 2
АЛ145А 92г. уп. 1,40р. 489
АЛ147А 4,50р. 77
АЛ156А бг. рос. 3,45р. 144
АЛ156Б бг. рос. 4,20р. 98
АЛ156В бг. рос. 7,50р. 28
АЛ161А 93г. уп. 2,25р. 81
АЛ161В бг. рос. 1,00р. 171
АЛ164А бг. рос. 6,00р. 70
АЛ164В бг. рос. 6,50р. 46
АЛ164В2 бг. рос. 6,50р. 19
АЛ165А бг. рос. 6,20р. 6
АЛ172В5 бг. рос. 3,90р. 80
АЛ178А бг. рос. 0,00р. 46
АЛ304В бг. целоф. 9,00р. 4
АЛ304Г 9,00р. 41
АЛ307АМ бг. рос. 1,30р. 637
АЛ307БМ 90г. уп. 0,00р. 873
АЛ307ВМ 93г. уп. 1,30р. 352
АЛ307ВМ бг. рос. 1,30р. 5
АЛ307ГМ 90г. уп. 1,30р. 484
АЛ307ГМ 92г. уп. 1,30р. 8
АЛ307ГМ бг. рос. 1,30р. 42
АЛ307ЕМ бг. рос. 1,90р. 488
АЛ307КМ 91г. уп. 1,30р. 90
АЛ307ЛМ 07г. уп. 1,40р. 196
АЛ307ММ бг. рос. 1,70р. 63
АЛ307НМ 90г. уп. 1,20р. 230
АЛ307Ц1 бг. рос. 3,10р. 48
АЛ310А 91г. уп. 0,60р. 593
АЛ336А 90г. уп. 2,25р. 300
АЛ336А бг. рос. 2,25р. 291
АЛ336Б 91г. уп. 2,25р. 370
АЛ336Б бг. рос. 2,25р. 45
АЛ336В1 91г. уп. 2,80р. 26
АЛ336В1 бг. рос. 2,80р. 20
АЛ336Е 92г. уп. 2,25р. 39
АЛ336Ж 91г. уп. 3,00р. 202
АЛ336Ж 92г. уп. 3,00р. 53
АЛ336К 92г. уп. 2,25р. 460
АЛС314А 13,50р. 2
АЛС314Б бг. рос. 0,00р. 4
АЛС317А 92г. уп. 11,70р. 100
АЛС317А бг. рос. 11,70р. 40
АЛС317Б бг. Au рос. 11,70р. 10
АЛС317Г бг. Au рос. 11,70р. 5
АЛС318А 86г. рос. 0,00р. 2
АЛС318А 87г. рос. 0,00р. 4
АЛС318А 88г. рос. 0,00р. 10
АЛС318В 96г. рос. 0,00р. 14
АЛС320В 46,50р. 5
АЛС321А1 90г. рос. 12,00р. 6
АЛС321Б1 86г. рос. 12,00р. 2
АЛС321Б1 91г. рос. 12,00р. 1
АЛС321Б1 92г. рос. 12,00р. 12
АЛС324А1 20,15р. 40
АЛС324Б 81г. рос. 31,00р. 1
АЛС324В1 88г. рос. 13,50р. 2
АЛС331АМ 91г. Au уп. 31,00р. 6
АЛС333А 83г. Au рос. 22,50р. 1
АЛС333А 84г. Au рос. 22,50р. 4
АЛС333А 86г. Au рос. 25,00р. 11
АЛС333А 87г. Au рос. 25,00р. 12
АЛС333А1 89г. Au рос. 25,00р. 5
АЛС333Б1 91г. Au рос. 38,80р. 3
АЛС333Б2 93г. Ni рос. 30,00р. 10
АЛС333Б2 93г. Ni уп. 30,00р. 10
АЛС333Б2 94г. Ni рос. 30,00р. 11
АЛС333Г1 30,00р. 10
АЛС334А 86г. рос. 18,60р. 9
АЛС334Б1 90г. уп. 18,60р. 45
АЛС334Б1 91г. рос. 18,60р. 4
АЛС335А2 95г. рос. 0,00р. 16
АЛС335Б1 91г. рос. 15,00р. 3
АЛС335Б1 92г. рос. 15,00р. 5
АЛС335Б1 93г. рос. 15,00р. 7
АЛС335Б2 93г. рос. 15,00р. 4
АЛС338А1 91г. рос. 16,75р. 36
АЛС338Б1 92г. рос. 16,75р. 12
АЛС340А1 86г. Au рос. 25,00р. 35
АЛС340А1 87г. Au рос. 25,00р. 16
АЛС340А1 90г. Au рос. 30,00р. 9
АЛС340А1 90г. Au уп. 30,00р. 40
АЛС340А1 91г. Au рос. 30,00р. 62
АЛС340А1 91г. Au уп. 30,00р. 40
АЛС340А1 92г. Au рос. 30,00р. 2
АЛС348А бг. рос. 77,50р. 2
АЛС362В 91г. рос. 6,00р. 19
АОД101А 91г. Ni уп. 3,50р. 56
АОД101Б 88г. уп. 3,50р. 836
АОД101Б 89г. уп. 3,50р. 390
АОД101Б 92г. уп. 3,50р. 153
АОД101Г 86г. уп. 3,65р. 75
АОД101Г 87г. рос. 3,65р. 5
АОД101Д 3,50р. 15
АОД129А 91г. Ni рос. 15,25р. 5
АОД130А 91г. рос. 34,00р. 10
АОД133А 91г. Ni рос. 15,00р. 7
АОД133А 92г. Ni уп. 15,00р. 48
АОД134АС 89г. рос. 0,00р. 12
АОД176А 06г. рос. 58,90р. 7
АОР124Б 91г. рос. 1,00р. 10
АОР124Б1 89г. рос. 69,75р. 3
АОТ101АС 90г. уп. 34,10р. 6
АОТ101БС 08г. уп. 31,00р. 25
АОТ101БС 90г. рос. 31,00р. 1
АОТ101ВС 90г. рос. 21,00р. 14
АОТ101ГС 21,00р. 1
АОТ101ГС 88г. рос. 21,00р. 1
АОТ101ЖС 99г. рос. 31,00р. 18
АОТ102А 91г. Au рос. 9,00р. 83
АОТ102В 93г. NI рос. 9,00р. 30
АОТ102Г 92г. Au рос. 9,00р. 11
АОТ110А 03г. Ni рос. 0,00р. 29
АОТ110Б 03г. Ni уп. 49,60р. 40
АОТ110Б 05г. Ni уп. 49,60р. 4
АОТ110В 91г. Au рос. 49,60р. 28
АОТ110Г 95г. Ni рос. 30,00р. 24
АОТ110Д 92г. Au рос. 52,70р. 19
АОТ123А 90г. Au рос. 0,00р. 6
АОТ123Б 04г. Ni рос. 0,00р. 10
АОТ123Г 92г. Au рос. 37,20р. 6
АОТ127А 90г. уп. 0,00р. 242
АОТ127Б 93г. уп. 9,00р. 60
АОТ127В 95г. рос. 9,00р. 42
АОТ128А 03г. рос. 11,70р. 28
АОТ128Б 00г. рос. 11,65р. 92
АОТ128Б 06г. рос. 11,65р. 15
АОТ128Б 91г. рос. 11,65р. 8
АОТ128В 92г. рос. 11,65р. 32
АОТ128Г 89г. рос. 11,65р. 9
АОТ128Г 92г. рос. 11,65р. 86
АОТ128Д 07г. рос. 11,65р. 15
АОТ137А1 бг. рос. 9,30р. 54
АОТ161А 96г. уп. 0,00р. 6
АОТ162А 03г. рос. 15,50р. 15
АОТ162А бг. рос. 15,50р. 2
АОТ165А 93г. рос. 38,80р. 7
АОТ165Б1 07г. рос. 38,80р. 2
АОТ166А 08г. рос. 28,85р. 25
АОТ166Б 06г. рос. 28,85р. 10
АОТ174Г 01г. рос. 0,00р. 6
АОУ103А 79г. Ni рос. 35,00р. 1
АОУ103А 81г. Au рос. 35,00р. 1
АОУ103А1 91г. Au рос. 38,75р. 29
АОУ103Б 84г. Au рос. 35,00р. 1
АОУ103Б1 89г. Au рос. 38,75р. 1
АОУ103Б1 90г. Au уп. 38,75р. 20
АОУ103Б1 91г. Au рос. 38,75р. 3
АОУ103Б1 91г. Au уп. 38,75р. 22
АОУ103Б1 92г. Ni рос. 38,75р. 5
АОУ103Б1 92г. Ni уп. 38,75р. 50
АОУ103В 02г. Au рос. 93,00р. 5
АОУ103В1 92г. Au рос. 93,00р. 6
АОУ115А 90г. уп. 6,00р. 15
АОУ115Б 6,00р. 13
АОУ115В 93г. рос. 9,75р. 285
АОУ115В 93г. уп. 9,75р. 65
АОУ115Г 02г. рос. 45,00р. 6
АОУ163А 06г. рос. 22,00р. 23
АОУ179А (5П51) 15,00р. 277
К434КП1ВС 01г. Ni рос. 52,50р. 1
КДФ111Б 4,50р. 90
КДФ111В1 бг. рос. 4,50р. 181
КДФ115А 6,00р. 928
КИПД02В-1Л 00г. рос. 3,41р. 30
КИПД05А-К 2,35р. 28
КИПД18А-М 3,75р. 23
КИПД18В-М бг. рос. 6,14р. 60
КИПД21Б-Ж 03г. уп. 0,75р. 925
КИПД21Б-К 04г. уп. 0,75р. 165
КИПД21Б-Л 00г. уп. 1,44р. 478
КИПД21В-К 0,75р. 1523
КИПД21В-Л 0,75р. 70
КИПД21В1-Л 03г. рос. 2,00р. 52
КИПД21Г-К 04г. рос. 4,65р. 50
КИПД21Е-Л 0,75р. 7510
КИПД21Н-Л бг. рос. 0,00р. 1
КИПД21П-К бг. рос. 6,00р. 121
КИПД21С-Г бг. рос. 27,00р. 100
КИПД21С2-Л бг. рос. 15,00р. 10
КИПД21С3-Л бг. рос. 24,00р. 10
КИПД24А-Л бг. рос. 2,90р. 48
КИПД24В-Ж 2,90р. 332
КИПД24В-К бг. рос. 2,90р. 107
КИПД24В-Л бг. рос. 0,00р. 34
КИПД26В-М бг. рос. 4,65р. 20
КИПД26Е-М бг. рос. 0,00р. 18
КИПД28А-Ж бг. рос. 0,00р. 34
КИПД28В-Л 07г. рос. 3,10р. 38
КИПД28Д-К 04г. рос. 3,00р. 110
КИПД35А-Ж бг. рос. 3,30р. 40
КИПД35В-Ж 2,10р. 133
КИПД35В-Л бг. рос. 2,65р. 172
КИПД35Д-1Ж бг. рос. 0,00р. 50
КИПД35Д-1К 99г. рос. 4,50р. 113
КИПД35Е-Ж 02г. уп. 4,65р. 499
КИПД35Е-К бг. рос. 4,65р. 49
КИПД35Е-Л 2,50р. 121
КИПД35И1-К 04г. рос. 0,00р. 5
КИПД35И1-Л бг. рос. 0,00р. 98
КИПД36А-К 97г. уп. 6,55р. 8
КИПД36Б-К 00г. уп. 6,20р. 90
КИПД36Г-Л 00г. уп. 7,20р. 98
КИПД36Е-Ж 00г. уп. 7,20р. 98
КИПД40А-Ж 95г. рос. 1,32р. 80
КИПД40Е20-К1-Т бг. рос. 0,00р. 34
КИПД40Н20-Ж-П7 бг. рос. 0,00р. 24
КИПД40Н20-КР-П6 бг. рос. 0,00р. 38
КИПД40Т20-Л5-П6 СИНЕ-ЗЕЛ. бг. рос. 0,00р. 5
КИПД43В-2К 03г. рос. 34,52р. 23
КИПД43В-2Л бг. рос. 34,52р. 40
КИПД43Д-2К 92г. рос. 25,50р. 2
КИПД50В-Ж 04г. рос. 0,00р. 70
КИПД50В-Л бг. рос. 7,80р. 15
КИПД51А-К-Т1 08г. уп. (склад №2) 0,00р. 25
КИПД52Д-Ж-3 бг. рос. 35,65р. 9
КИПД65И1-К 07г. рос. 7,75р. 20
КИПД65И1-Л 06г. рос. 7,75р. 20
КИПД66В-К 02г. уп. 1,05р. 272
КИПД66В-К бг. рос. 1,05р. 17
КИПД66В-Л 1,05р. 160
КИПД86А-94К 06г. рос. 12,00р. 26
КИПД86А-94К бг. рос. 12,00р. 10
КИПМ10В-1К 1,25р. 19
КИПМ11А-М бг. рос. 6,20р. 47
КИПМ11В-1К бг. рос. 1,80р. 90
КИПМ13Г-1К 1,50р. 28
КИПМ13Е-1Л 1,50р. 85
КИПМ15Е-1Л 1,20р. 977
КИПМ20Р-6К4-12П-1 08г. уп. (склад №2) 0,00р. 30
КИПМО 1А-1К 1,35р. 660
КИПМО 1Б-1К 1,35р. 60
КИПМО 1В-1Л 1,80р. 260
КИПМО 1Г-1Л 1,35р. 150
КИПМО 1Г-1Л 95г. уп. 1,35р. 100
КИПМО 1Д-1Л бг. рос. 1,35р. 68
КИПТ24А-10К (B-1000E) бг. рос. 43,50р. 1
КИПЦ08А-1/7К 12,10р. 27
КИПЦ09И-2/7К 95г. рос. 27,90р. 9
КИПЦ22А-2/8К 30,75р. 80
КИПЦ22Б-1/8К бг. рос. 53,00р. 3
КИПЦ22Б-2/8К 94г. рос. 59,44р. 14
КИПЦ22В-2/8Л 93г. рос. 50,00р. 3
КИПЦ22В-2/8Л 95г. рос. 50,00р. 24
КИПЦ22Д-1/8К 24,00р. 40
КИПЦ22Е-1/8К 39,60р. 100
КИПЦ22С-1/8Л 24,00р. 40
КЛЦ202А 89г. рос. 120,00р. 18
КЛЦ302В 95г. рос. 24,00р. 1
КЛЦ402А 86г. рос. 42,00р. 8
КЛЦ402А 92г. уп. 42,00р. 2
КЛЦ402В 92г. уп. 42,00р. 8
КТФ104А бг. рос. 7,50р. 48
КФДМ гр.А бг. рос. 15,00р. 36
Линза для светодиода (угол 8*) 0,00р. 2
ОЭП-1 "5" 87г. рос. 22,50р. 1
ОЭП-12 89г. рос. 32,00р. 2
ОЭП-13 91г. рос. 9,00р. 140
ОЭП-14 92г. рос. 24,80р. 16
ОЭП-2 88г. рос. 23,25р. 4
СКЛ11-Ж-2-24В 0,00р. 25
СКЛ11-К-2-220В 0,00р. 4
СКЛ11-К-2-24В 0,00р. 3
СКЛ11-Л-2-220В 0,00р. 4
СКЛ11-Л-2-24В 0,00р. 4
СКЛ12-Ж-2-220В 0,00р. 8
СКЛ12-Ж-2-24В 0,00р. 2
СКЛ12-К-2-220В 0,00р. 17
СКЛ12-К-2-24В 0,00р. 30
СКЛ12-Л-2-220В 0,00р. 23
СКЛ12-Л-2-24В 0,00р. 18
СКЛ12-Л-3-220В 0,00р. 5
СКЛ14-Б-2-220В 0,00р. 40
СКЛ14-Ж-2-220В 0,00р. 2
СКЛ17.1-Ж-3-220В 0,00р. 5
СКЛ18.3-Б-2-24В 0,00р. 5
СФ3-1 91г. рос. 15,00р. 90
СФ3-2Б 91г. рос. 67,50р. 6
СФ3-4Б 90г. рос. 70,00р. 5
У-82А бг.рос 3,10р. 48
ФД-10К 90г. рос. 12,00р. 39
ФД-2М бг. рос. 34,10р. 4
ФД-3А 90г. уп. 18,00р. 72
ФД-8К 92г. рос. 55,00р. 10
ФД256 88г. уп. 34,00р. 2
ФД256 91г. уп. 34,00р. 24
ФД263 бг. рос. 38,00р. 3
ФД263-01 бг. рос. 20,00р. 6
ФД265-01 бг. рос. 9,30р. 26
ФД265А 92г. уп. 9,00р. 1248
ФД320 бг. рос. 12,00р. 40
ФД7К 87г. рос. 820,00р. 1
ФДК-155 бг. рос. 15,50р. 15
ФР-764 91г. уп. 44,00р. 12
ФР-765 89г. рос. 31,50р. 4
ФР1-3-220К 92г. уп. 0,00р. 5
ФСД-Г1 87г. рос. 76,00р. 8
ФСК-1 88г. уп. 0,00р. 37
ФСК-6 90,00р. 6
ФСК-6 бг. рос. 0,00р. 5
ФСК-7А 84г. рос. 38,75р. 2
ФСК-Г1 92г. рос. 132,55р. 2
ФСК-Г2 88г. уп. 96,00р. 2
ФСК-Г2 91г. уп. 96,00р. 9
ФТ-1К гр.1 бг. рос. 14,60р. 6
ФТ-2К гр.Б 91г. рос. 21,80р. 5
ФТ-2К гр.Б 96г. уп. 21,80р. 24
ЭСА-12 бг. рос. зелёные 0,00р. 16
ChipFind - поисковая система по электронным компонентамЯндекс цитированияRambler's Top100

Создать бесплатный сайт с uCoz